Сухо строителство

Сухото строителство използва леки конструкции за да организира и подобри вътрешното пространство на жилището.